Orta Çağ Temalı Manor Lords 26 Nisan’da Geliyor

 
Orta Çağ temasıyla birlikte karşımıza çıkmaya hazırlanan ve kent kurma mekaniklerini bünyesinde barındıran bu imal içerisinde istediğiniz formda kendi bölgenizi muhafazaya başlayacak ve Orta Çağ’ın o sahip olduğu temayı direkt hissedebileceksiniz. Etrafın olabildiğince dikkat cazibeli olduğu ve birebir vakitte kendinizi bu toprakların lordu olarak ilan edebileceğiniz bu üretimde 14. yüzyılın sonlarındaki bir periyotta yaşamaya hazırlanacaksınız.
 
Oyunda yer aldığınız müddet boyunca daima olarak bir şeyler dikebilecek, inşa edebilecek, insanlara ve topluluğa faydalı olabilecek tüm ögeleri burada bulabilecek ve onları dilediğiniz biçimde yönetebileceksiniz. Birebir vakitte iklimlerin değiştiği, mevsimlerin geçiş yaptığı ve bir Lord olarak yer aldığınız bu üretimde kaynakları yönetebilecek, bu kaynakları toplayabilecek ve birebir vakitte envanter sayım yapabileceksiniz. Hem oynanış açısından hem de görsellik açısından hakikaten de üst seviye bir yapı ile karşılaşabileceğimiz bu imal, tüm inşa etme ögelerini seven oyunculara hitap ediyor ve öbür taraftan Orta Çağ üretimlerinden hoşlananlar için ülkü bir seçenek olabilir. Frankonya sanatından ilham alan yapısıyla birlikte yer alabileceğimiz bu üretimde tarihî doğruluğunun da ön planda olduğunu aktarabilir ve burada yapacağımız ataklarla birlikte yaşanan olayların aslında tarihî bir gerçeklikten alındığını da belirtebiliriz. Geliştirici takımın bu açıklamaları doğrultusunda elbette biz de burada yer alabilir ve kendimize hoş bir ortamda bulabiliriz.
 
Dünyayı daha düzgün bir formda yönetebileceğimizi tıpkı vakitte kendi topraklarımızı büyütebileceğimiz ve başka taraftan farklı ortamlarda bulunabileceğimiz bu üretimde organik kent kurma mekaniklerinin olduğundan bahsedebiliyoruz. Oyunda organik kent kurma mekaniklerinden kastımız elbette kendi bulunduğunuz bölge içerisinde yer alan zorluklara karşı kendinize ilişkin bölge kurabiliyor ve bu bölgeyi dilediğiniz halde özelleştirip kişiselleştirebiliyorsunuz. Şayet dağlık bir alan varsa, elbette bu dağlık alana nazaran kendi ayarlamanızı yapabilir, ona nazaran kurulumlarınızı gerçekleştirebilir ve daha fazlasına burada oluşturabilirsiniz. Dünyayı daha özgün bir hale getirebilmek için elinizden geleni yapmaya çalışınız. Bu üretimde renkli bir ortamın olduğundan bahsedebilir ve birebir vakitte Orta Çağ’ın olaylarının da burada olduğunu aktarabiliriz.
 
 
 
Oyunda yer aldığınız mühlet boyunca üstte bahsettiğimiz üzere tarihi doğruluğun olduğunu aktarabilir ve tıpkı vakitte burada dinamik bir geçiş sisteminin olduğunu da vurgulayabiliriz. Dinamik geçiş sistemleriyle bir arada yer alabileceğiniz bu üretiminde mevsimler daima olarak değişebilir ve bu mevsimlere alışkın olmak da büsbütün sizin işiniz olur. Mevsimlere karşı ne kadar çok hazırlıklı olursanız, o kadar çok büyüme gösterebilir ve kendi bölgenizi kısa müddette geliştirebilirsiniz. Örneğin, kışın elbette yapabileceğiniz ısıtma sistemiyle ve kurabileceğiniz binalarla bir arada de kışa hazırlıklı olduğunuzu aktarabilir ve tıpkı vakitte bu formda yaşayanları daha da muhafaza altına alabilirsiniz. Yazın elbette yapabileceğiniz büsbütün değişkenlik gösterebilir ve kendinizi mevsimlere nazaran de ayarlayabilirsiniz.
Bunun dışında iklim sisteminin de epey dinamik bir formda karşımıza çıktığını aktarabilir ve bu dinamik iklim sistemi ile bir arada de farklı hava durumlarının ve şartlarının bizlere sunulduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, bir yandan güneşli hava varken öteki yandan ise karlı, soğuk ve hatta yağmurlu bir hava ile karşılaşabilir ve bu kapsamında kendi toplumumuzu daha da muhafaza altına alabiliriz ve ona nazaran kendi ataklarımızı gerçekleştirebiliriz. Hiç kimsenin olmadığı bir bölgeden canlı bir kente dönüştürebileceğimiz bu üretimde tam bir Orta Çağ teması bulunuyor ve birebir vakitte bu temayla birlikte de kendimize hem ekonomik hem de toplumsal simülasyon ögeleri içerisinde bulabiliyoruz.
 
Çünkü oyunda yer aldığımız müddet boyunca tüm küçük ayrıntıları dikkat etmemiz gerekiyor ve hem iktisat hem toplumsal hem de bina inşa etme mekanikleri ile bir arada de oyunda ön plana çıkmaya hazırlanıyoruz. Oyunda örneğin iktisadımızı epeyce yüksek tutmamız gerekiyor zira bununla bir arada hem toplumsal tabakayı burada en güzel halde yönetmeye hazırlanıyor hem de daha farklı binalar kurarak buradaki ekonomiyi daha da canlandırmak istiyoruz. Öteki taraftan toplumsal statü hayli ehemmiyet arz ediyor, hiç kimsenin ezilmemesini sağlamak ve her teba’nın birebir biçimde eşit özgürlüklere sahip olması hakikaten de burada ön plana çıkmaya hazırlanan ögeler ortasında bulunuyor. Elbette, kendi halkınızı ve ordunuzu nasıl yönetmek istiyorsanız ona nazaran siz de kendi bölgenizi geliştirebilir ve ona nazaran atılımlarda bulunabilirsiniz. Burada her bir oyuncu farklı bir tecrübe elde edebilir.
 
 
Kapsamlı simülasyon ögeleriyle bir arada yer alabileceğimiz bu üretimde kent kurma mekanikleri epeyce ayrıntılı bir formda karşımıza çıkıyor ve bunun yanı sıra elbette kendimize ticaret yollarına atılabiliyor ve öteki arazi şartlarına burada uygun hallerde binalar dikebiliyoruz. İnşa etme mekanikleri burada ayrıntılı bir formda karşımıza çıkarken istediğimiz halde ticaret yollarına gerçek kurulabiliyor, arazi şartlarını kendimize nazaran ayarlayabiliyor, gelişim halimizi kendi stratejimize ve planımıza nazaran düzenleyebiliyoruz. Orta Çağ kasabaları içerisinde yer alabildiğimiz bu üretimde köyleri geliştirebilir, daha fazla köylerin gelişimi ile birlikte kent hayatına adapte olmaya çalışır ve birebir vakitte kendi bölgemizi daha da geliştirerek bir pazar merkezi haline getirebiliriz.
 
Merkezi bir pazar haline geldikten sonra elbette dışa açılabiliyor ve ticaret bölgesi haline getirdiğimiz bu kısmı ticaret yolları üzerine de kurabiliyoruz. Hakikat biçimde kurulan husus sistemleri ile bir arada en yeterli halde kendi böl-gemizi geliştirmeye çalışıyor, ticaret ve sanayi bölgelerine burada oluşturarak aslında buraya bir canlı pazar haline getirmeye başlıyoruz. Doğal tertibi kendimize nazaran kurabileceğimizi yere nazaran şekillendirilen sistemlerle birlikte karşılaşabileceğimiz bu üretimde toprağın verimliliğine dayalı da çiftlik sisteminin olduğundan bahsedebiliyoruz. Çiftlik sistemi ile birlikte kendi ekinlerimizi grup biçebiliyor, bununla bir arada bu mahsulleri toplayarak satabiliyor ve hem kendi kümemizin hem de başka bölgelerin bu mahsullerden yararlanabildiğini aktarabiliyoruz.
 
Çiftliklerin dışında elbette hayvancılık sistemi de bulunuyor, bununla bir arada avlanma sisteminin olduğundan bahsedebilir ve avlanma ile birlikte de hayvan popülasyonunun burada nasıl şekillendiğini ve çeşitlendiğini görebiliyoruz. Hayvanların farklı noktalarda olduğu ve her bölge içerisinde farklı hayvan popülasyonlarının bulunduğu bu üretimde elbette hayvancılıkla uğraşabiliyor, onları avlayabiliyor ve bunların derilerinden, etinden, sütünden ve daha fazlasından yararlanabiliyorsunuz. Hasebiyle oyun içerisinde bu hammaddeleri toplamak ve birebir vakitte çiftlikle birlikte uğraşmak büsbütün sizin işiniz oluyor ve buna nazaran de kendi atılımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz.
 
 
 
Gelişimi kat etmek için elbette bu hammaddeleri toplayabilir, hammaddeleri daha sonrasında satabilir ve kâfi kaynaklar için elbette kendinize ormanlara ve başka bölgelere yanlışsız atabilirsiniz. İnşa etmek için kendi alanlarınızı belirleyebileceğiniz bu üretimde çiftçilik, hayvancılık ve öbür ögelerinin yanı sıra kendi kaynaklarınızı toplamanız gerekiyor. Bunun yanı sıra ormancılıkla bir arada uğraşmanız gerekiyor ve ağaçları keserek de burada odun da toplamanız lazım. Elbette kendi binalarınızı kurabilir, bu binalarla bir arada de bölgenizi bir pazar haline getirmeye çalışıyorsunuz. Bahis inşa edebileceğiniz kendi alanlarınızı belirleyebileceğiniz bu üretimde Orta Çağ periyoduna ilişkin yapıların olduğundan bahsediyor ve mülkiyet hakkı sistemini elbette burada yaşayanlara siz verebiliyorsunuz. Konutlarını inşa etmeleri için verdiğiniz müsaadeyle birlikte kendilerine kendi konutları içerisinde bulabilecek bu insanları geliştirmek büsbütün sizin işiniz oluyor.
Mülkiyet hakkı tanıyabildiğiniz ve konut sahiplerinin yalnızca vergi ödemekle değil, birebir vakitte çalışma hakkına sahip olacak olan bu üretimde yaşayanlara epey fazla ilgi gösterebilir ve bununla bir arada hem onlardan vergi alabilir hem de geçimlerini sağlamaları için elinizden geleni yapmayı koyulabilirsiniz. Münasebetiyle oyunda bir istikrar bulunuyor ve bu istikrar ile birlikte de size en âlâ formda oyunda ilerlemeye çalışabilirsiniz. Zira dengeyi kuramazsınız, halk ya çok fazla ezilir ya da bu bölgeden göç etmek durumunda kalır. Hasebiyle bu dengeyi en uygun biçimde kurmak büsbütün sizin işiniz. Her bölge içerisinde farklı alanlara nazaran yaptığınız vergilendirme sistemi ile birlikte kendi kaynaklarınızı elde edebilir, daha büyük konutlar kurmak için bu kaynağı sağlayabilir ve her bölge içerisinde canlı bir ortamın olduğundan bahsedebiliriz.
 
Burada mülkiyet hakkı ile bir arada mesken sahibi olma bahtına eriştirdiğiniz beşerler konut sahibi olmasıyla bir arada vergi öderler ve bunun yanı sıra farklı hallerde geçimlerini sağlayabilirler. Kasaba halkını istediğimiz formda yönetebildiğimiz ve kendi çiftlik alanlarını kurabilen bu beşerlerle birlikte yer alabildiğimiz üretimde meraların, çiftliklerin ve daha fazla alanın olduğundan bahsedebilir ve bunlar aslında bir muhtaçlık olarak karşımıza çıkabilir. Zira bunları kurmak da büsbütün bizim işimiz, insanlara istedikleri biçimde bir hayat sunmak için burada yapacaklarımız epey ehemmiyet arz ediyor.
Kaynak idaresinin bir epey kıymetli olduğu bu üretimde, bu kaynakları gerçek formda ve gerçek vakitte harcamamız gerekiyor. Yerleşim bölgeleri içerisinde dilediğimizi kurabildiğimiz bu üretimde her mevsimin kendine has yapısı bulunuyor ve burada hem talepler hem de yeni fırsatlarla bir arada ilerleyebiliyoruz. Örneğin, bahar yağmurlarıyla bir arada bu rahmetin tadını çıkarmak için elimizden geleni yapıyor ve kara kış için burada hazırlıkları koyulmaya hazırlanıyoruz. Hasebiyle burada yer aldığımız müddet boyunca bu mevsim geçişlerinde hayli dikkat etmemiz gerekiyor ve mevsimlerin getirdiği fırsatlarla bir arada de o fırsatları en yeterli halde kıymetlendirmemiz lazım.
 
 
 
Kaynak idaresine değinecek olursak, burada elbette üstte bahsettiğimiz üzere hayvanların etinden, sütünden yararlanabiliyor, çiftlikler içerisinde ekinleri toplayabiliyor ve ek olarak ormanlara hakikat ilerleyerek ağaçlar keserek daha fazla içerikle bir arada burada varan sistemini doldurmaya hazırlanıyoruz. Haritanın dört bir yanı içerisinde yer alabildiğiniz bu üretimde kaynakları dilediğiniz formda yönetebilir ve kendi topraklarınızı genişletmek için elinizden geleni yapmaya hazırlanıyorsunuz. Gereçlerle bir arada üretim zincirinizi oluşturabileceğiniz ve tıpkı vakitte bunları pazara koyabileceğiniz bu üretimde ticari eserleri ne kadar çok satmaya hazırlanırsanız, o kadar çok para kazanabilir ve birebir vakitte kaynağın sahibi olabilirsiniz.
 
Oyun içerisinde Orta Çağ’a ilişkin olan hem silahlar hem de zırhlar bulunuyor. Bununla bir arada bu silahları ve zırhları üretmek büsbütün bizim işimiz oluyor. Toprakların denetimsiz bir formda genişlemesi ve birebir vakitte etraf ögelerinin üzerimize gerçek gelmesiyle birlikte oyunda aslında bir Orta Çağ savaşlarının olduğundan da bahsedebiliyoruz. Üstte bahsettiğimiz üzere, lokal ögelerin yanı sıra kendi teknolojilerinizi üretebileceğiniz, yükseltebileceğiniz ve hatta kilidini açabileceğiniz farklı ögelerin olduğundan da bahsedebiliyoruz.
 
 
 
Örneğin, oyunda paralı asker kiralayabiliyor, yeni sanayilere yelken açabiliyor, yeni eserlerle birlikte daha fazla altın kazanabilir ve yeni araç teknolojileri ile bir arada de yeni ögelerin kilidini açabiliyorsunuz. Bunlarla birlikte hem kendinizi yetenekli hale getirebilir hem de kendi bölgenizi savunabilirsiniz. Oyun 26 Nisan tarihinde çıkış yapmaya hazırlanıyor. Bu usul oyunlardan hoşlanıyorsanız, bu oyunu bir göz atabilir ve bir baht verebilirsiniz. Oyunun ayrıyeten Steam sayfası açık durumda ve dilerseniz Steam sayfası üzerinden de istek listenize ekleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir