Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak

0

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR

UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

I. GENEL BİLGİLER

A) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ellibirinci kısmı ve 16.12.2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği” kararları uyarınca mesleğe özel müsabaka imtihanı ile azami 10 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

B) Müracaatlar, e-Devlet (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım) ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden çevrim içi yapılacak olup, 20.12.2021 Pazartesi saat 09.00’da başlayacak ve 31.12.2021 Cuma saat 18.00’de sona erecektir. (İleri Doğu Avrupa Vakit Dilimi UTC+03:00 göre)

C) Giriş imtihanı; eleme imtihanı, yazılı imtihan ve kelamlı imtihan etaplarından oluşmaktadır. Eleme imtihanı, 08.01.2022 Cumartesi saat 10.30-12.30 ortası, yazılı imtihan ise birebir gün saat 14.0016.00 ortası Ankara’da yapılacak olup imtihan yeri daha sonra Başkanlığın kurumsal internet sitesinden duyurulacaktır.

Ç) İmtihan süreçlerine ait bilgilendirmeler, Başkanlığın kurumsal internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

D) Bu ilanda belirtilmeyen konular Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği ve ilgili öteki mevzuat kararlarına nazaran yürütülür.

E) Ek bilgi talepleri için aşağıdaki bağlantı kanalları kullanılabilir.

– Adres : Oğuzlar Mah. Mevlana Bul. No: 145, 06520 Çankaya/Ankara

– E-posta : sinav@ytb.gov.tr

– İnternet Sitesi : www.ytb.gov.tr

– Telefon : +90 312 218 42 40

II. İMTİHANA İŞTİRAK KURALLARI

A) İmtihana başvurabilmek için adayların aşağıda belirtilen kaideleri sağlamaları gerekmektedir:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen genel koşulları taşımak,

2) Giriş imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1987 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

3) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Tablo-1’de belirtilen kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi (YÖK) tarafından onaylanmış yurt içindeki yahut yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların denklik evraklarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Eğitimini yurt dışında tamamlamış olup denklik dokümanını sisteme yüklemeyen adaylar eleme imtihanına alınmayacaktır.)

Tablo-1: Mezun Olunması Gereken Fakülteler/Bölümler

4) Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danca, Endonezce, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, Hırvatça, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca, Malayca, Rusça yahut Yunanca lisan düzeyini gösterir aşağıdaki evraklardan birine sahip olmak:

(a) İlgili lisanlardan birinden Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanı’nda (YDS) en az (B) seviyesinde puan evrakı yahut Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından buna denk kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan bir doküman,

(b) İlgili lisanlardan birinin resmi lisan olarak kabul edildiği bir ülkede, ilgili eğitim lisanında tahsil görülmesi kaydıyla en az üç yıllık ortaöğretim, lisans yahut doktora diploması (e-Devlet üzerinde Yabancı Lisan İmtihanı Beyan Bilgileriniz etabında “Sınav Sonuç Belgesi” alanına yüklenmelidir.)

İlginizi Çekebilir!  AUZEF Soruları , AUZEF imtihan sonucu ne vakit açıklanacak?

(c) İlgili lisanlardan birinin resmi lisan olarak kabul edildiği ülke resmi makamları tarafından düzenlenen lisan imtihanında yüzde seksen oranında başarılı olunduğunu gösteren evrak.

B) Lisan evraklarının geçerlilik mühletleri YDS için 5 yıl ve başka dokümanlar için 2 yıl olarak kabul edilecek olup, müddetlerin hesaplanmasında imtihan son müracaat tarihi temel alınacaktır.

C) Başkanlık, eleme imtihanında adayları müracaat lisan kuralını sağladıkları tıpkı lisanda müracaat yapmış öteki adaylar ile yarıştırabilme hakkını gizli meblağ. Bu hakkın kullanılması durumunda Başkanlık tarafından Başkanlığın muhtaçlığı, müracaatların niteliği ve niceliği itibariyle belirlenecek lisan kontenjanlarına nazaran eleme imtihanında başarılı olan adaylar her bir lisan yahut lisan kümeleri için ayrılan kontenjanlar dahilinde muvaffakiyet sırasına konularak yazılı imtihana çağrılır.

III. MÜRACAATLARIN YAPILMASI

A) Müracaat için gerekli bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek doküman örnekleri şunlardır:

1) Yükseköğrenim diploması yahut mezuniyet dokümanı (Mezuniyet bilgilerinin sistem üzerinden çekilmesi kâfi olup ayrıyeten diploma/mezuniyet dokümanı yüklenmeyecektir.); eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için YÖK’ten alınmış denklik dokümanı,

2) YDS sonuç dokümanı (YDS puan bilgisinin sistem üzerinden çekilmesi kâfi olup ayrıyeten evrak yüklenmeyecektir.) yahut lisan yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan imtihan sonuç evrakı yahut Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6’ncı unsurunun birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan yurt dışı eğitim ve imtihanlara ait doküman,

3) El yazısı ile hazırlanmış özgeçmiş,

4) SGK Hizmet Dökümü yahut daha evvel öbür bir yerde çalışıldığını gösteren başka hizmet evrakı,

5) Vazifesini yapmaya sıhhat bakımından bir mahzurunun bulunmadığına dair beyan.

B) Müracaatların incelenmesi sonucunda iş bu ilanın “Sınava İştirak Şartları” başlıklı kısmında sayılan kaideleri sağlayan adaylar eleme imtihanına çağrılacaktır.

IV. İMTİHANIN ETAPLARI VE UYGULANMASI

Eleme İmtihanı:

A) Eleme imtihanında adaylara aşağıdaki alanlarda, her soru 1,25 puan üzerinden kıymetlendirilmek üzere toplam 80 çoktan seçmeli soru sorulacaktır:

1) Genel Kültür (Tarih, coğrafya, vatandaşlık, şimdiki konular),

2) Genel Yetenek (Sözel ve sayısal mantık, Türkçe mana ve yazım bilgisi),

3) Başkanlık misyon alanı,

4) Milletlerarası Münasebetler (Türk dış siyaseti, memleketler arası bağlar, memleketler arası kuruluşlar, idare bilimi, siyaset bilimi ve siyasi tarih, Türkiye iktisadı, memleketler arası ekonomik bağlar ve kuruluşlar),

5) Hukuk (Anayasa hukuku, yönetim hukukunun genel asılları ve idari yargı, milletlerarası hukuk ve insan hakları),

B) Eleme imtihanına ait olarak üstte belirtilen alanlarda parantez içinde tabir edilen alt mevzular öncelikli olmakla bir arada Başkanlık açısından tahdidi değildir.

İlginizi Çekebilir!  İstanbul Üniversitesi en az 60 KPSS puan işçi alım ilanı!

C) Eleme imtihanı sonucunda 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş imtihanı duyurusunda belirtilen atama yapılacak takım sayısının yirmi katı olan toplam 200 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) başarılı kabul edilecek ve bu adayların yazılı imtihanları değerlendirmeye alınacaktır.

Ç) Eleme imtihanı ile yazılı imtihanın birebir gün yapılacak olması nedeni ile eleme imtihanında başarılı olmadığı halde yazılı imtihana da girmiş olan adayların yazılı imtihanları değerlendirilmeye alınmayarak geçersiz sayılacaktır.

Yazılı İmtihan:

D) Yazılı imtihan, ilanın “Sınavın Etapları ve Uygulanması” başlıklı kısmında belirtilen hususlar çerçevesinde adayların tahlil, tartışma, kıymetlendirme, tahlil üretebilme, fikir geliştirebilme yeteneğini ölçecek kompozisyon ve yabancı lisan yeterliliklerini ölçmeye yönelik çeviri ve/veya kompozisyon sorularından oluşacaktır.

E) Yazılı imtihan sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş imtihanı duyurusunda belirtilen atama yapılacak takım sayısının dört katı olan toplam 40 aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) kelamlı imtihana çağrılacaktır.

Kelamlı İmtihan:

F) Yazılı imtihan sonuçlarının açıklanmasını müteakip adaylara duyurulacak tarih ve yerde gerçekleştirilecek olan kelamlı imtihan, adayların,

1) Bu ilanın “Sınavın Kademeleri ve Uygulanması” başlıklı kısmında belirtilen bahislere ait bilgi seviyesi (50 puan),

2) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, tabir yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu (10 puan),

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

5) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

istikametlerinden kıymetlendirilerek, puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Kelamlı imtihanda geçer not, 100 puan üzerinden 70’tir.

V. İMTİHAN SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

A) Muvaffakiyet sıralaması, yazılı imtihan ile kelamlı imtihan notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İmtihan sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve kelamlı imtihan notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

B) Giriş imtihanı sonuçlarına Başkanlığın kurumsal internet sitesi ve Meslek Kapısı Platformu üzerinden erişilebilecektir.

12508/1-1

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

(Visited 10 times, 1 visits today)
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku