Türkiye’ye İthal Edilen Plastik Atıklar Zehir Saçıyor

0

Avrupa ülkelerinden en fazla plastik atık ithal eden ülke olan Türkiye, Greenpeace bilgilerine nazaran son 16 yılda ithal oranını 241 kat artırdı. Bu atıkların Türkiye’deki durumu hakkındaysa dün çarpıcı bir rapor yayımlandı. Greenpeace, dün yayımladığı ‘Atık Oyunları’ isimli raporunda Türkiye’de gerçekleştirilen araştırmaların sonucunu paylaştı ve sonuçlar, bu atıkların Türkiye’de bir zehre dönüştüğünü gösterdi.

Sonuçlar, Greenpeace Akdeniz ve Almanya’nın Ekim 2020’de ve Greenpeace Akdeniz, İngiltere ve Almanya’nın Nisan 2021’de yaptığı araştırmalar ışığında Adana vilayet sonları içindeki 5 farklı çöp döküm alanından alınan örneklerin incelenmesiyle ortaya çıktı. Greenpeace Araştırma Laboratuvarı’nda incelenen toprak, kül, su ve ırmak tabanı çamuru örnekleri, atık plastiklerin etrafa zehirli kimyasal, toprağa, küle ve ırmağa ağır metaller saldığını gösterdi.

Plastiklerin olduğu bölgeler zehir saçıyor:

Yapılan araştırmaya nazaran örneklerin alındığı tüm lokasyonlarda, birçoğunun plastiklerin yanması sırasında üretildiği bilinen çok geniş yelpazede zehirli kimyasallar tespit edildi. Ayrıyeten toprak ve kül örneklerinde kanser üzere önemli sıhhat problemleri yarattığı bilinen ve bedende birikerek önemli sıhhat meselelerine yol açan klorlu dioksin ve furanlara yüksek seviyede rastlanıldığı söz edildi. Greenpeace tarafından paylaşılan ana bulgular şu biçimdeydi:

 • Tüm lokasyonlarda, birçoğunun plastiklerin yanması sırasında üretildiği bilinen çok geniş bir yelpazede zehirli kimyasalların bulunduğu tespit edilmiştir.
 • Çukurova/Karahan, Seyhan/Kuyumcular ve Yüreğir/İncirlik çöp döküm ve açıkta yakım alanlarından alınan atık plastik kesimlere ilişkin numunelerin çok çeşitli zehirli organik kimyasalların yanı sıra, nispeten yüksek konsantrasyonlarda çeşitli metal ve metaloidleri içerdiği tespit edilmiştir.
 • Plastik kesimlerde tespit edilen ağır metaller ile toprak, kül ve ırmak tabanı çamurunda tespit edilen ağır metaller paralellik gösteriyordu. Toprak, kül ve ırmak tabanı çamurundaki organik kimyasal kirleticiler, plastiğin yanması sırasında üretilen kimyasallarla tutarlıydı. Bu durum da tahlil edilen alanlarda tespit edilen zehirli kimyasalların alana dökülen ve açıkta yakılan plastiklerden kaynaklandığı ihtimalini güçlendiriyordu.
 • Toprak ve kül örneklerinde kanser vb. önemli sıhhat sorunları yarattığı bilinen ve bedende birikerek uzun vadede önemli sıhhat sorunları yaratan klorlu dioksin ve furanlara yüksek seviyelerde rastlanmıştır.
 • İncelenen lokasyonlardan kimilerinde tespit edilen dioksin ve furan ölçüleri şimdiye kadar Türkiye’de toprakta tespit edilen en yüksek seviyelerden biri olmuştur.
 • İncelenen lokasyonlarda tespit edilen klorlu dioksin ve furan ölçülerinin, yakın noktalardan alınan kirletilmemiş denetim toprak örneklerine nazaran Yüreğir/İncirlik alanında yaklaşık 400.000 kat; Seyhan/Yenidam alanında 8000 kat daha yüksek ölçülerde olduğu tespit edilmiştir. Yüreğir/İncirlik lokasyonundan alınan topraktaki toplam poliklorlu bifenil (PCB) konsantrasyonu, denetim emelli alınan toprak numunesinden 30.000 kat fazla bulunmuştur.
 • Yenidam lokasyonundan alınan toprak örneklerinde, Türkiye’nin başka birtakım bölgelerinde tespit edilen polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) ölçülerinin yer yer 35 katı olacak ölçüde yüksek seviyelerde PAH tespit edilmiştir.
 • İnsan için kanserojen olduğu bilinen Benzo(a)piren isimli PAH tüm istasyonlarda Toprak Kirliliğinin Denetimi Yönetmeliği’nde (TKKY) belirtilen üst limitlere nazaran epeyce yüksek düzeylerde tespit edilmiştir. Benzo(a)piren konsantrasyonu, TKKY’ye nazaran Çukurova/Karahan-2’de (2 başka kül numunesi) sırasıyla 6 ve 3.6 kat; Yüreğir/İncirlik’te (2 başka kül numunesi) ise sırasıyla 2.3 ve 1.4 kat daha yüksekti.
 • Seyhan/Kuyumcular lokasyonu hariç tüm lokasyonlarda hemoglobin metabolizmasını bozan, cilt lezyonlarına neden olan ve karaciğer rahatsızlığına (porfiri kutanea tarda) da neden olabilen kimi klorlu benzen bileşikleri (hekzaklorobenzen gibi) tespit edilmiştir.
 • Antimon, kadmiyum, bakır, kurşun, molibden, kalay ve çinko dahil tüm alanlarda yüksek konsantrasyonlarda belli metaller ve metaloidler bulundu ve bunların hepsinin çeşitli plastik cinslerinde bulunduğu bilinmektedir. Kadmiyum ve kurşun, etrafa salındıktan sonra uzun müddet kalabilen ve tekrarlanan maruziyetlerde bedende birikebilen toksik metallerdir.
 • Kimi lokasyonlarda her bir ağır metal ve metaloid için farklılıklar olsa da denetim örnekleriyle karşılaştırıldığında, Kuyumcular lokasyonunun 30 ila 200 kat ortasında kadmiyum ve molibden; İncirlik lokasyonunun 90 kata kadar bakır, 140 kata kadar kalay ve 500 kata kadar da antimon içerdiği tespit edilmiştir.
 • Bu çalışmada tespit edilen kadmiyum ve kurşun üzere ağır metaller insan ve etraf sıhhati konusunda önemli bir tasa kaynağıdır.
 • Tespit edilen organik kirleticiler de toprakta uzun mühlet kalma eğilimindedir. Bu kirleticiler yakındaki yerüstü su kaynaklarında ve sızma yaparak yeraltı su kaynaklarında direkt ve dolaylı olarak kirlilik yaratabilirler. Bu kirliliklerin flora, mikroorganizmalar dahil fauna ve beşerler üzerinde tehlikeli tesirler yaratma potansiyeli kelam hususudur. Kurşunun kanda bilinen hiçbir inançlı seviyesi olmayıp maruz kalan insanlarda zihinsel engelliliğe neden olduğu bilinmektedir. Kurşuna maruz kalmak çocuklarda zekanın azalmasına neden olabilir ve davranışsal zorluklara ve öğrenme meselelerine yol açabilir.
 • Numunelerde tespit edilen klorlu dioksin ve furanlar (poliklorlu dioksinler ve furanlar: PCDD/F’ler), ağır metaller, poliklorlu bifeniller (PCB’ler), polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH’lar), kimi uçucu organik bileşikler ve kimi alev geciktiriciler zehirli kimyasallardır. Yapılan bilimsel çalışmalarda potansiyel olarak hastalıklara neden olduğu ve hudut sistemini etkilediği tespit edilmiştir.

Greenpeace, plastik atıkların Adana vilayet hudutları içindeki 5 noktaya yasa dışı bir biçimde döküldüğünü vurguladı. Lokasyon özelinde sonuçlara ve daha fazla bilgiye bu kontağa tıklayarak ulaşabilirsiniz.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku