Tarım ve Orman Bakanlığı 22 sözleşmeli mühendis alacak 2022

0

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

2021 YILI MÜHENDİS (ORMAN MÜHENDİSİ) ALIM İLANI

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğüne Ait Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek 1 inci unsuru, Kamu Misyonlarına Birinci Sefer Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Genel Müdürlüğü Çalışanının Atama ve Yer Değiştirme Temellerine Ait Yönetmelik kararları doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla kelamlı ve uygulamalı imtihanla 22 adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır.

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru koşullarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle süreçleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıyeten yazılı bildirim yapılmayacaktır.

1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL KAİDELER

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. unsurunda belirtilen genel ve özel koşullara sahip olmak.

b) Tam Teşekküllü Sıhhat Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde misyon yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sıhhat heyeti raporu almak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

c) 2020 yılında yapılan Kamu İşçisi Seçme İmtihanından (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.

ç) Yükseköğrenim kuramlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği kısımlarından mezun olmak.

d) İlanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Ayrıyeten, rastgele bir tarihte ibraz ettiği dokümanın sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe karşıt doküman düzenlediği anlaşılanların “atama süreçleri yapılarak misyona başlatılmış olsalar bile” atamaları iptal edilerek haklarında yasal süreç yapılacaktır ve yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

2. MÜRACAAT VE KELAMLI VE UYGULAMALI İMTİHANA ALINACAK ADAY SAYISI VE İLANI

Adaylar 24.12.2021-05.01.2022 tarihleri ortasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e- Devlet şifreleri ile müracaat yapacaklardır. Müracaat süreçleri 05.01.2022 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu mühlet katiyetle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe yahut öteki biçimde yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adayların müracaat sürecinden evvel e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

Müracaatlar EK 1 listede belirtilen vilayetler bazında adayın tercihine nazaran yapılacak olup her aday en fazla 7 adet tercih yapabilecektir. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu her vilayet için belirlenen takımın 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte kelamlı ve uygulamalı imtihana girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP3 puanı dikkate alınarak fakat bir ilin uygulama imtihan listesinde yer alabilecektir.

Kelamlı ve uygulamalı imtihana girmeye hak kazanan adayların isimleri, imtihana katılacakları yer ve saati 15.01.2022 tarihine kadar www.ogm.gov.tr internet adresinden ve http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecek olup ayrıyeten yazılı bildirim yapılmayacaktır.

3. KELAMLI VE UYGULAMALI İMTİHAN YERİ VE TARİHİ İLE İMTİHANA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK DOKÜMANLAR

Adayların imtihana gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik evrakını (Nüfus cüzdanı, şoför evrakı yahut pasaport) bulundurmaları mecburidir.

4. KELAMLI VE UYGULAMALI İMTİHAN BAHİSLERİ VE PUANI

Kelamlı ve uygulamalı imtihana girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen kelamlı ve uygulama imtihan bahislerinden imtihana tabi tutulacaktır.

1- Kelamlı imtihan bahisleri;

a) Genel kültürü, 10 puan

b) Genel ormancılık mevzuları hakkında bilgi seviyesi, 10 puan

2- Uygulamalı imtihan bahisleri;

a) Orman yangınlarına müdahale formüllerine yönelik uygulamalar, 20 puan

b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması formüllerine yönelik uygulamalar, orman sıhhatini tehdit eden ziyanlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği ziyanlar ile gayret usullerine ait uygulamalar, 20 puan

c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 20 puan

ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek bedeldeki eser kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha süreçlerine ait uygulamalar, 20 puan

İmtihan komitesinin her bir üyesi tarafından verilen puanlar başka farklı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların kelamlı ve uygulamalı imtihan puanı tespit edilir. Kelamlı ve uygulamalı imtihanda yüz üzerinden toplam en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

5. ASİL VE YEDEK SON MUVAFFAKİYET LİSTESİ

Adayların, 2020-KPSSP3 puanı ile kelamlı ve uygulamalı imtihanda aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, muvaffakiyet sırası belirlenecektir. Muvaffakiyet puanlarının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Ayrıyeten başarılı olanlar ortasından imtihan ilanında belirtilen konum sayısı kadar yedek liste belirlenir. Asıl ve yedek olarak başarılı kabul edilenler http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecektir. Ayrıyeten yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Başarılı olan adayların atama süreci yapılmadan evvel yapmaları gereken süreçler www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

İmtihanda başarılı olup da işe başlamayanlar ile ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılması nedeniyle ataması yapılmayanların yerine, yedek listenin birinci sırasındaki bireyden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Yedek listenin geçerlilik müddeti altı aydır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

(Visited 8 times, 1 visits today)
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku