Nazar duası! Oku Peygamberimizin nazardan korunma duası

0

Nazar için hangi sureler dualar okunur?, Kendine Değen nazar için dua oku, Bebekler İçin Nazar duası, HZ Ali Hangi Nazar Duasını Okuyordu ?

Nazardan nasıl korunulur, nazar duası var mıdır? Peygamber efendimizin nazardan korunma duası nasıldır? Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, kimi kimselerin bakışlarıyla olumsuz tesirler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de, “İnkâr edenler Kur’an’ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi.” (Kalem, 68/51-52) buyurulmaktadır. Pekala nazardan nasıl korunulur, hangi müddetler, dualar okunur? Nazar duası var mıdır?

Nazara karşı okunacak dua

Nazardan nasıl korunulur, nazar duası var mıdır?

Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle bir arada, birtakım kimselerin bakışlarıyla olumsuz tesirler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Gerçekten Kur’an-ı Kerim’de, “İnkâr edenler Kur’an’ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi.” (Kalem, 68/51-52) buyurulmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Göz değmesi (nazar) haktır.” (Buhârî, Tıb, 36) buyurmuş; yüzünde sarılık gördüğü biri için; “Bunun için dua edin, zira kendisinde nazar var.” (Buhârî, Tıb, 35) demiştir.

Nazar duası

Nazardan korunmak için hangi mühletler, dualar okunur?

Nazara karşı Felak ve Nas mühleti

Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) müddetlerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir (Tirmizî, Tıb, 16; İbn Mâce, Tıb, 32)

Felak mühleti. Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) müddetlerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir.

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Kul eûzü bi-rabbi’l-felak

2. Minşerri ma halak

3. Ve min şerri ğasikın iza vekab

4. Ve min şerrinneffasati fiyl’ukad

5. Ve min şerri hasidin iza hased

Nas Müddeti. Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) müddetlerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir.

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Kul e’ûzü birabbinnâs

2- Melikinnâs

3- İlâhinnâs

4- Min şerrilvesvâsilhannâs

5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

6- Minelcinneti vennâs.

Peygamberimizin torunları için okuduğu nazar duası

Bunların yanında büyüye ve nazara karşı birden çok dua okunabilir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ayrıyeten, torunları Hasan ve Hüseyin’i nazar ve gibisi aksiliklerden korumak için onlara şu duayı okurdu:

İlginizi Çekebilir!  2022 Anlamlı, resimli ve kısa cuma mesajları

(Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh)

“Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz sözlerine sığınırım.” (Buhârî, Ehâdîsu’l-enbiyâ, 10; bkz: İbn Mâce, Tıb, 36).

Yeniden Resûl-i Ekrem (s.a.s.), “Kim güzeline giden bir şey görür de; ‘Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh’ (Allah’ın dilediği olur. Ondan öbür kuvvet ve kudret sahibi yoktur) derse, ona hiçbir şey ziyan vermez.” (Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, VI, 213) buyurmuştur.

Nazar duası

Nazara karşı okunacak müddetler

Nazara karşı Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi. Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Âyete’l-Kürsî ile İhlas ve Muavvizeteyn (Felâk, Nâs) müddetlerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği; bunlardan kurtulmak için ayrıyeten direkt Allah Teâlâ’ya yakardığı rivayet edilmektedir.

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi, ya’lemü mâ beyne eydîhim, vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî, illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Nazara karşı İhlas mühleti

İhlas müddeti. Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Âyete’l-Kürsî ile İhlas ve Muavvizeteyn (Felâk, Nâs) müddetlerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği; bunlardan kurtulmak için ayrıyeten direkt Allah Teâlâ’ya yakardığı rivayet edilmektedir

Bismillâhirrahmânirrahîm

1- Gul huvallâhu ehad.

2- Allâhu’s-samed.

3- Lem yelid ve lem yûled.

4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

Nazara karşı okunacak dua.

Kalem Müddeti 51. ve 52. Ayet Arapça okunuşu

Kalem mühleti 51 ve 52. ayet

Kalem Müddeti 51. ve 52. Ayet Türkçe okunuşu

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

İlginizi Çekebilir!  2022 Mevlid Kandilinde hangi ibadetler yapılır? Hangi Namaz Daha Hayırlı?

Kalem Müddeti 51. ve 52. Ayet Diyanet meali

﴾51﴿ O inkârcılar Kur’an’ı işittikleri vakit, seni gözleriyle devireceklermiş üzere bakar, “Şüphe yok o bir delidir” derler.

﴾52﴿ Meğer Kur’an, âlemler için öğütten öteki bir şey değildir.

Göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz midir?

Din İşleri Yüksek Konseyi Başkanlığından “Göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz midir?” şu karşılık verildi:

Nazar konusunda Hz. Peygamberin tavsiyelerini uyguladıktan sonra sonucu ulu Allah’tan beklemek İslam inancının gereğidir. Dinimizde en son etkiyi Allah’tan diğerine atfeden tavır, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve gibisi şeylerin, bunlardan medet ummak gayesiyle uzunluğuna yahut rastgele bir yere takılması caiz değildir.

Bu cins davranışlarda bulunanlar hakkında Resûlullah (s.a.s.) “Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 623) buyurmuştur. Öteki bir hadiste ise nazarlık takan ve nazarlığa esirgeyici tesir atfeden kimsenin Allah’a ortak koşmuş olacağı söz edilmiştir (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 637). Nazardan korunmak için bu türlü hurafeleri terk edip Hz. Peygamberin öğrettiği duaları yapmak gerekir (Buhârî, Tıb 38; Tirmizî, Tıb 16; İbn Mâce, Tıb 32; Kamil Miras Tecrîd Tercemesi, XII, 90).

Bu çerçevede Felak ve Nâs mühletleri yanında Hz. Peygamberin torunlarına yaptığı şu dua da okunmalıdır: “Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz sözlerine sığınırım.” (Buhârî, Ehâdîsu’l-enbiyâ, 10; bkz: İbn Mâce, Tıb, 36).

Faziletli, okunacak ve ezberlenecek mühletler, dualar

Fatiha Müddeti

Ayetel Kürsi

Kehf Mühleti

Felak Müddeti

Nas Müddeti

İnşirah Mühleti

İhlas Müddeti

Fetih Mühleti

Sübhaneke Duası

Yasin Müddeti

Nazar Duası

Salavat Duası

Editörün önerdikleri
En hoş cuma iletileri
Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?

(Visited 24 times, 1 visits today)
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku