Kastamonu Üniversitesi 1 İşçi Alacak İş İlanları 2022

0

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DAİMA PERSONEL ALIM İLANI

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı ünitelerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Alınmasında Uygulanacak Adap ve Temeller Hakkında Yönetmelik’ kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen formda ‘Sürekli İşçi’ alımı yapılacaktır.

Daima personel alımına ait ilan, İŞ-KUR internet sayfası üzerinden yayımlanacaktır. Kuralları taşıyan adayların, ilan tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde müracaatlarını Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sayfasında (www.iskur.gov.tr) online yahut Kastamonu İŞ-KUR Vilayet Müdürlüğüne şahsen yapmaları gerekmektedir.

A. MÜRACAAT GENEL KAİDELER

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştınlabilmelerine ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 ‘ inci unsurundaki koşulları taşıyor olmak. (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama vey a kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak.)

4. Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti yahut iltisak veya bunlarla irtibatı bulunmamak.

5. Müracaat yapılacak ilgili meslek kolu için, son müracaat tarihi itibariyle eğitim ve özel koşullara (Belgelere) haiz olmaları gerekmektedir.

6. Kamu hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak).

8. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak.

9.Talep koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların müracaatları ilan, kura, imtihan ve atama süreçlerinin rastgele bir kademesinde idarece sonlandırılacaktır.

10. Kelamlı imtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen imtihan tarihinde kelamlı imtihana katılmayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

11. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış yerde vardiyalı sistemde çalışmaya ve misyonunu devamlı yapmaya sıhhat istikametinden rastgele bir mahzuru bulunmadığını belgelendirmek.

12. İlan edilen takımlara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu kararları çerçevesinde daima personel olarak istihdam edilecek olup, adaylara 2 (iki) ay deneme müddeti uygulanacaktır.

13. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan yönetmeliğin 5’inci hususunun birinci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını gösterir dokümana sahip olmak.

14. Öncelikli adaylar müracaat yapacakları listeyi müracaat esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Müracaat müddeti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

15. Kastamonu vilayet hudutlarında ikamet ediyor olmak.

16. Talebin ilan tarihinden itibaren, adaylara 5 (beş) günlük müracaat mühleti tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının iş gücü taleplerine yapılan müracaatlarda bireylerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. İlçe, vilayet yahut bölge seviyesinde yayımlanan emekçi taleplerinin müracaat müddeti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların müracaatları kabul edilmez.

17. Fiyatlandırma taban fiyat üzerinden yapılacaktır.

B) DAİMA PERSONEL ALIM SÜRECİ

C) MÜRACAAT BİÇİMİ, YERİ VE TARİHİ

Müracaat koşullarım taşıyan adaylar 16/12/2021 – 20/12/2021 tarihleri ortasında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sayfasından “online” yahut Kastamonu İŞKUR Vilayet Müdürlüğüne şahsen müracaat yapılacaktır.

Üniversitemize yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ç) KURA SÜREÇLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

İŞ-KUR tarafından Kastamonu Üniversitesine bildirilen müracaatlar ortasından ilan edilen takım sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve tıpkı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Asıl ve yedek aday sıralamaları noter huzurunda çekilen kura sırasına nazaran yapılacaktır. Kura çekimine yalnızca adaylar katılabilecektir. Kura sonucu belirlenen adaylar kurumun internet sayfasında ilan edilecek olup, adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

D-) KURA ÖNCESİ İSTENEN EVRAKLAR

1-) Diploma/Mezuniyet Evrakının Aslı yahut Onaylı Sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.),

2-) Öncelik Hakkına Sahip Olanların, Öncelikli Durumlarını Gösterir Evrak,

3-) SGK’ dan Emeklilik, Yaşlılık yahut Malullük Aylığı Almadığını Gösterir Doküman,

4-) Bahçıvan meslek alanı için mesleksel evrakları ve B sınıfı ehliyetinin onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.),

5-) İsimli Sicil Kayıt Dokümanı (Resmi Kuruma Verilmek Üzere – E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.),

6-) TMY İçin; Terörle gayrette malul sayılmayacak formda yaralanan hak sahipleri, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu yahut 16/6/1927 arihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Çaba Kanununun 21′ inci hususunda sayılan terör olaylarının sebep ve etkisi sonucu malul sayılmayacak biçimde sıhhat raporu ve terörle gayrette yaralandığını gösteren komutanlık yazısının Aslı yahut onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır. )

NOT: Üstte istenen evraklar, 23/12/2021 – 24/12/2021 tarihleri ortasında Kastamonu Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığına şahsen teslim edilecektir. Evrak teslimini yapmayan yahut eksik evrak teslim eden adayların müracaatları iptal edilecek olup, Noter Kura sürecine alınmayacaktır.

E) GERÇEĞE KARŞIT BEYAN

Gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca misyonundan yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmış olsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve kurallarını taşıdığı halde istenilen evrakları müddeti içinde teslim etmeyen adaylar misyona başlatılmayacaktır.

F) KELAMLI İMTİHAN

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Metot ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 17’nci unsurunun 1’inci fıkrasına nazaran kura sonucu belirlenen adaylara kelamlı imtihan yapılacaktır. Kelamlı imtihanda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden pahalandırılacak olup, adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanı ve muvaffakiyet sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Adaylar noter kurası sonucuna nazaran kelamlı imtihana çağrılacak olup; adayın ismi soyadı noter kurasından çıkmış olsa dahi kelamlı imtihanda başarılı olamayan adaylar atanmaya hak kazanamazlar.

Atanmaya hak kazananlardan misyona başlamayan yahut atanma koşullarını taşımadığından vazifeye başlatılmayanların yerine, muhtaçlık duyulacak sayıda yedek adaylar ortasından atanacaklar belirlenecektir.

G) ATAMA VE MİSYONA BAŞLAMA SÜREÇLERİ

Atanmaya hak kazanan adaylar, Üniversitemiz internet sayfasında duyurulacak olan tarihlerde istenilecek evraklar ile Kastamonu Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığına şahsen müracaat edecektir. Posta, kargo yahut kurye ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Kelam konusu tarihlerde doküman teslimini yapmayanların yahut eksik evrak beyan edenlerin atamaları yapılmayacaktır.

NOT: Alım sürecine ait tüm basamaklar için Üniversitemizin internet sayfasının ( www.kastamonu.edu.tr ) takip edilmesi kıymet arz etmektedir.

(Visited 18 times, 1 visits today)
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku