İşçi Alım İlanları Tarım ve Orman Bakanlığı 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak

0

Tarım ve Orman Bakanlığı’na sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacaktır.

T.C.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi” uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 7(yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Yazılım Uzmanı (.Net) (2 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Yazılım Uzmanı (Açık Kaynak) (2 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Veritabanı Uzmanı (1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Ağ ve Güvenlik Uzmanı ( 1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

Sistem Uzmanı (1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

I. BAŞVURU ŞARTLAR

A. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübe, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR;

Yazılım Uzmanı (.Net) (2 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,

2. Tasarım desenlerini (design patterns) etkin olarak kullanabilmek, bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE ve üzeri teknolojiler ile uygulama geliştirmiş olmak,

4. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak,

6. Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmWeb teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, en az bir kaynak kod kontrol yönetim aracı kullanmış olmak,

10. XML, XSLT, XSD konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. UML konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak,

12. Tercihen, Microsoft’un MCTS, MCSA, MCPD, MCSD sertifikalarından en az birine sahip olmak,

13. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Yazılım Uzmanı (Açık Kaynak) (2 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. PHP yazılım dili ve güncel frameworklerden (Codeigniter, Laravel, Symfony) en az birinde 3 yıl geliştirme yaptığını belgelemek,

2. Python programlama dili yanında python güncel web frameworklerinden (Django, Flask vb.) en az 1 i hakkında tecrübe sahibi olmak,

3. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Desenleri (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Çok katmanlı uygulama geliştirme (n-tier),Micro servisler ve webservisleri (SOAP, REST) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. MS SQL, PostgreSQL ve MongoDB veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve ileri derecede SQL biliyor olmak,

7. GNU/LINUX işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak ve bash scripting yapabilmek,

8. Kubernetes, Docker sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

9. Message Queuing ve cache yazılımları konusunda tecrübe sahibi olmak,

10. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, en az bir kaynak kod kontrol yönetim aracı kullanmış olmak,

13. CI/CD, pipeline süreçlerine hakim olmak,

14. Mesleki bir konuyu yazılı ve sözlü dokümantasyonu takip ederek öğrenecek derecede İngilizce bilmek.

15. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Veritabanı Uzmanı (1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. En az 5000 kullanıcılı veritabanı uygulamalarında en az 3 (üç) yıl veritabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2. MSSQL kurulumu yönetimi ve konfigürasyonu konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. High Availibility (Failover Clustering, Always On), Reporting Server, Performance/SQL, Tuning gibi MSSQL Server teknolojilerine hakim olmak,

4. Veritabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,

5. Linux düzeyinde Oracle lmport ve Export, Data Pump lmport/Export ve RMAN scripleri yazmış ve Linux Crontab’a entegre etmiş olmak,

6. Veritabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme konusunda (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. SQL, TSQL, PL/SQL bilgisine sahip olmak, Stored Procedure, Trigger ve Function yazma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Veritabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Veritabanı uygulama sunucusu kümeleri (clusters) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. MSSQL, PostgreSQL, ORACLE sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

12. Tercihen PostgreSQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Ağ ve Güvenlik Uzmanı ( 1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. En az 3 (üç) yıl bilgi işlem birimlerinde çalışmış, omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı ve en az 5000 (beş bin) kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde aktif/sürekli olarak çalışmış olduğunu belgelemek,

2. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 – IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.lx ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

5. Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,

6. Network dizayn konusunda tecrübe sahip olmak,

7. Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

8. Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,

9. Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

10. RADIUS, NAC, 802.lx konularında tecrübeye sahip olmak,

11. Switch, firewall, load balancer gibi ağ bileşenlerinin kurulum, planlama ve idamesi konusunda uzman ve iş tecrübesi sahibi olmak,

12. Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazları yönetiminde iyi derecede bilgi sahibi olmak,

13. Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,

14. Tercihen; Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,

15. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Sistem Uzmanı (1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. En az 5000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

2. Yüksek düzeyde tek sistemde en az 100 (yüz) disk (üstü tercih nedenidir) ve üzeri SAN sistemlerinde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

3. Microsoft Exchange Server, Active Directory, DNS,DHCP, WSUS, File Server, Certification Authority konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

4. VB, VMI, Powershell Scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

5. Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi sahibi olmak,

6. Disaster Recovery Center sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak,

7. Hyper-V failover cluster konusunda bilgi sahibi olmak,

8. Vmware ESXI, Vcenter, NSX, VSAN, vROps konularında bilgi sahibi olmak

.9. Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

10. Microsoft SCOM 1802 ve SSCM 1802 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,

11. Replication ve Backup konularında (Veeam veya Networker gibi ) bilgi sahibi olmak,

12. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahibi olmak,

13. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak,

II. İSTENİLEN BELGELER

a) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanacak.)

b) SGK Hizmet Dökümü, (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge)

c) GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.)

ç) GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.), (Tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanacak.)

d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile mesleki tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler. (Sertifikalar ve belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir doküman halinde hazırlanacak.)

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, başvuru formu ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 14.12.2021-28.12.2021 tarihleri arasında, e-devlet Tarım ve Orman Bakanlığı – Kariyer kapısı ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağırılacaktır.

KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınav başvurularının değerlendirilmesi 29.12.2021 – 05.01.2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Sözlü sınava çağırılacak aday listesi 06.01.2022 tarihinde, internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Sözlü sınava katılamayacak olan kişiler 06.01.2022 – 10.01.2022 tarihleri arasında, saat 18.00’a kadar gerekçeleriyle birlikte, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. Süresi içerisinde başvurulmayan itirazlar kabul edilmeyecektir. Sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.

V. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav konuları, başvurulan pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

Sözlü sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sözlü sınav 13 Ocak 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü yerleşkesinde Beştepe, Söğütözü Cd. 8/1, 06560 Yenimahalle/Ankara adresinde yapılacaktır. Öngörülmeyen durumlar için kurum sözlü sınavın tarih ve saatlerinde değişiklik yapabilir. Bu durum internet sitesi () ilanen duyurulur.

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve İLANI

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.

Sözlü sınavda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sınav başarı puan sıralaması oluşturulacaktır.

Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek olarak kazanan adayların listesi Bakanlığımız internet sitesi adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav notu 70 (yetmiş)’in altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır.

Yedek adayların çağrılması ve işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

Asil olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalamadan önce, sunmuş oldukları belgelerin asıllarını idareye sunmak zorundadır.

Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

IX. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Genel Şartlar İçin:

Adres :TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Seçme ve Yerleştirme Dairesi Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı,

No: 161, 06800, Çankaya/ANKARA

Telefon : 0312 287 33 60/ 88 87

Web: https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM

Özel Şartlar İçin:

Adres :TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Adres :Beştepe Mah. Alparslan Türkeş Cad.

No:71 Yenimahalle/ANKARA

Telefon : 0312 207 56 47

Web: www.tarimorman.gov.tr/BIDB

(Visited 10 times, 1 visits today)
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku