İkindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekat? Önce Farz mı ? Sünnet mi? Kılınır?

0

İkindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekat sünnet? ikindi namazı kaç farz? sorularının karşılığını haberimizde sizlerle paylaştık. Namazın değerine Kur’an ve hadislerde çokça vurgu yapılmıştır. Akıllı olma ve buluğ çağına eren her Müslüman’a namaz kılmak farz-ı ayndır. Namaz ibadeti günde beş vakit olarak kılınmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ilmihalde namaz ile ilgili ayrıntıları bu yazımızda sizlere sunuyoruz. İşte ikindi namazının rekat sayısı ve kılınış hali…

İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKAT?

İkindi namazı 4 rekat sünnet ve 4 rekat farz olmak üzere toplamda 8 rekattır.

İkindi Namazının Vakti

İkindi namazının vakti, öğlen namazının vaktinin çıkmasından güneşin batmasına kadar olan müddettir. Öğlen namazı- nın vaktinin ne vakit sona erdiği konusundaki görüş ayrılığına nazaran söylenecek olursa, ikindi namazının vakti, Ebû Hanîfe’ye nazaran her şeyin gölge uzunluğu, kendi uzunluğunun iki katına çıktığı andan itibaren, başkalarına nazaran ise bir katına çaktığı andan itibaren başlar.

İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Namazın farz ve vâciplerine, sünnet ve âdâbına uygun halde kılınışına ilmihal lisanında “sıfâtü’s-salât” denilir. Namaz kılacak kişi abdestli ve kıbleye yönelik olarak durup ellerini kaldırır ve niyet ederek Allahüekber der, ellerini bağlar. Sübhâneke’llâhümme ve bihamdike ve tebârekesmüke ve teâlâ ceddüke velâ ilâhe gayrük der. İmama uymuş (muktedî) değilse, Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm. Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm der ve Fâtiha’yı okur. Fâtiha’nın bitiminde âmin der, besmelesiz olarak bir mühlet yahut birkaç âyet okur (zamm-ı sûre). Akabinde Allahüekber diyerek rükûa sarfiyat. En az üç sefer Sübhâne rabbiye’l-azîm dedikten sonra Semiallâhü limen hamideh diyerek doğrulur ve Rabbenâ lekel-hamd der. Akabinde Allahüekber diyerek secdeye masraf. Bedensel bir pürüzü yoksa yere evvel dizlerini, sonra ellerini ve sonra yüzünü koyar, kıyama dönerken de bunun aksini yapar. Secdede en az üç defa Sübhâne rabbiye’l-a’lâ dedikten sonra yeniden Allahüekber diyerek orta oturuşu (celse) yapar, sonra tekrar Allahüekber diyerek ikinci secdeye sarfiyat ve tekrar üç defa Sübhâne rabbiye’l-a’lâ dedikten sonra Allahüekber diyerek ikinci rek’ata kalkar. İkinci rek’at da birinci rek’at üzeredir.
Şu kadar ki ikinci rek’atta elleri kaldırma, Sübhâneke ve eûzü yoktur. Ayağa kalkınca el bağlayıp besmele ile Fâtiha’yı okur ve âmin dedikten sonra Fâtiha’ya bir mühlet yahut birkaç âyet ekler. Daha sonra birinci rek’atta olduğu üzere rükû ve secdeleri yapar. İkinci secdeden sonra ka’de yapıp et-Tahiyyâtü lillâhi ve’s-salavâtü ve’ttayyibât. es-Selâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh. es-Selâmü aleynâ ve alâ ibâdillahi’s-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve resûlüh der. Kılacağı namazın rek’at sayısı ikiden fazla ise bu “ilk oturuş” (ka’de-i ûlâ) olur. Bu oturuşta Tahiyyât’a bir şey eklenmez ve Allahüekber diyerek üçüncü rek’ata kalkılır. Kalkacağı vakit ellerini dizleri üzerine getirir, o denli kalkar. Kıyamda el bağlayıp besmele ile Fâtiha’yı okur ve âmin der. Bundan sonra yapılacak şeyler namazın farz olup olmamasına nazaran küçük değişiklikler gösterir:
a) Bu kıldığı farz namaz ise Fâtiha’dan sonra mühlet yahut âyet okumayıp rükûa varır. Secdelerden sonra, şayet varsa dördüncü rek’ata kalkar, dördüncü rek’at da üçüncü rek’at üzeredir.
Dördüncü rek’at yoksa ikinci secdeden sonra oturur (son oturuş=ka’de-i ahîre).
b) Kıldığı namaz farz değilse, farklı olarak üçüncü rek’atın Fâtiha’sına âmin dedikten sonra, bir mühlet yahut birkaç âyet okur. Sonra rükûa ve secdeye varır. Dördüncü rek’at, üçüncü rek’at üzeredir. Dördüncü rek’atın secdeleri yapılınca oturulur.
Bu oturuş, üç rek’atlı namazların üçüncü rek’atının ve iki rek’atlı namazların ikinci rek’atının bitiminde yapılan oturuş üzere, son oturuş (ka’de-i ahîre) ismini alır. Son oturuşta Tahiyyât’tan sonra salavat ve dualar okunur, akabinde selâm verilir.
Salavat şudur: Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm. İnneke hamîdün mecîd. Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm. İnneke hamîdün mecîd.
Dualar: Son oturuşta salavat getirdikten sonra yapılacak dua, âyetlerden iktibas edilebileceği üzere hadislerden de edilebilir. Âyetlerden alınarak yapılabilecek duaya örnek: Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr, bi rahmetike yâ erhame’r-râhimîn (el-Bakara 2/201).
Rabbenâ lâ tüziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ ve heb lenâ min ledünke rahmeten inneke ente’l-vehhâb (Âl-i İmrân 3/8).
Rabbic’alnî mukýme’s-salâti ve min zürriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâ. Rabbenağfir lî ve li-vâlideyye ve li’l-mü’minîne yevme yekumü’l-hisâb (İbrâhîm 14/40-41).
Hadislerden iktibas edilebilecek duaya örnek: Allahümme innî es’elüke mine’l-hayri küllihî mâ âlimtü minhü ve mâ lem a’lem ve eûzü bike mine’ş-şerri küllihî mâ âlimtü minhü ve mâ lem a’lem.
Türkçesi: “Allahım bildiğim bilmediğim bütün güzellikleri senden istiyorum, bildiğim bilmediğim bütün kötülüklerden sana sığınıyorum”. İsteyen bu duaların manalarını da söyleyebilir. Artık bu vesileyle namazda Türkçe dua etmenin namazı bozup bozmayacağı konusu ile Hz. Peygamber’den nakledilenlerden öbür bir duanın namazda okunup okunamayacağı sorusuna açıklık getirmeye çalışalım.
İkindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekat? sorularının karşılığı haberimizde sizlerle paylaştık.

(Visited 23 times, 1 visits today)
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku