Evde Bakım Maaşı Ne Kadar 2022?

0

Bu makalemizde sizlere Bakım parası maaşı ne kadar? ile alakalı ayrıntılı dizi tanıtım yazısını paylaştık. Yazımızda ayrıca Evde bakım maaşı başvuru şartları? Gerekli evraklar nelerdir ? 2022  gibi yanıtları da bulabilirsiniz.

Bakıma muhtaçlık duyan bireyler ve aileler için konutta bakım parası ödemesi yapılır. Bu yardımdan yararlanacak ve meskende bakım parası nasıl alınır? Konusunda birçok ferdin merak edilen soruları bulunur. Devlet yaşlı bireylere, engellilere, hastalara bu bahiste özel yardımlarda bulunur. Yapılan bu yardımlar için ödemeler Toplumsal Hizmetler Bakanlığı tarafınca gerçekleştirilir. Meskeninde bakıma muhtaç yakını bulunan şahıslar bu yardımlardan güzel mi faydalanabilirim kanısı hâkim. Her hangi bir geliri olmayan ve 65 yaşını doldurmuş olan engelliler için, engelli yakınlarına meskende bakım parası noktasında yardımcı sağlıyor. Devlet tarafından sağlanan bu yardımlardan faydalanabilmek için asgarî %50 engelli olmak ve ağır engelli olunduğuna dair sıhhat şurasında tespit edilmesi gerekiyor.

Evde Bakım Maaş Alma Koşulları 2022

Bu Yazıda Neler Var?

Devlet tarafından vatandaşlara meydana getirilen yardımlardan bir tanesi de meskende bakım yardımıdır. Devletin sağlamış olduğu bu yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar asgarî %50 engelli koşulunun gerçekleşmesi ve ağır engelli bulunduğunun Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Vilayet Müdürlüğü Bakım Hizmetleri Kıymetlendirme Heyeti aracılığı ile engelli olduğunun tespit edilmesi kafidir. Temin edilmiş olan iyilik heyeti raporunda ağır engelli ibaresinin bulunması kuralı ön plandadır. %50 nin altında olan engellilik oranı ile konutta bakım parası ödenmesi mümkün değildir. Bunun yanı sıra bu yardımdan faydalanabilmek için kişi başına düşecek olan aylık gelirin taban fiyatın 2/3 ünden azca olması koşulu mevcuttur.  Minimum fiyatta baz alınacak meblağ ise net fiyat üstünden kıymetlendirme yapılmalıdır. Meskende bakım yardımcı parası engellinin kendisine meydana getirilen bir yardım olmayıp, engelli bakımını üstlenen bireye verilen bir yardım olarak bilmek gerekir. Meskende bulunan yaşlı, hasta ve engelli şahsa bakım hizmeti sağlayan şahıslara ödeme yapılır. Şu ana kadar Türkiye genelinden meskende bakım parasından faydalanan 530 bine yakın vatandaş bulunmaktadır.

Meskende engelli yada bakıma muhtaç birey bulunması halinde konutta bakım maaşı alabilmek için aşağıda bulunan kuralların yerine getirilmesi gerekir.

Sıhhat şurasından ağır engelli olunduğuna dair rapor

Bakıma muhtaç kriterinin mevcut olması

Gelir kriterinin karşılanması

Bu kuralların sağlanması niteliğinde konutta bakım maaşı alınabilir.

Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır? 2022

Engelli yahut bakıma muhtaç kimsenin yakınlarına yardımcı sağlamak hedefi ile Aile ve Çalışma ve Toplumsal Siyasetler Bakanlığı aracılığı ile müracaat kaideleri sağlandığında aylık verilebilir. Kurum tarafından belirlenmiş olan tüm koşulları sağlayan ve tüm evrakları eksiksiz olarak teslim eden vatandaşlardan, yapılan araştırma karşılığında müspet sonuç elde edildiğinde meskende bakım maaşına hak kazanılır.

Evde Bakım Maaşı Nasıl Sorgulanır? 2022

Meskende bakım parası almayı hak eden vatandaşlar meskende bakım maaşı sorgulama süreci ile konu ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirler. E devlet kapısından yapılan süreçler sayesinde yurttaş devlet kurumlarına gitmeden birçok resmi süreçlerini gerçekleştirebilir. Yapılacak süreçler içinde konutta bakım maaşı sorgulama süreci de yapılabilir.

Sorgulama yapılabilmesi için en evvel e devlet şifresi edinilmelidir. Sırası ile şu süreçler gerçekleştirilir.

E devlet uygulamasından Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı sayfası için giriş yapılır.

Sayfaya giriş yapıldığında turkiye.Gov.Tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linki kullanılır.

Sürece devam edilebilmesi için hüviyet doğrulaması yapılır

Kimliğimi artık doğrulama butonu ile giriş yapılır

Kimlik doğrulamasında sizden istenen bilgiler girilir.

Kimlik doğrulaması peşinden sorgulama sayfasına yönlendirilir.

Gerekli sorgulama süreçleri gerçekleştirilir.

Evde Bakım Maaş Başvurusu Nasıl Yapılır? 2022

Konutta bakım parası almak için vatandaşların müracaat yapmaları gerekir. Konutta bakım başvurusu için gerekli dokümanların temin edilmesi, ikametgâhının bulunmuş oldu pozisyondaki Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Vilayet Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir. Müracaatın gerisinden gerekli incelemeler yapılarak Vilayet Müdürlüğü tarafınca müsait görüldüğünde onay alınarak müracaat dönemi tamamlanır.

Evde Bakım Müracaat Kuralları 2022

Bakım parasını hak edebilmek için müracaat kaidelerinin karşılanması gerekir. Öncelik olarak hastaneden bakıma muhtaç bireyin olduğuna dair rapor alınması kuraldır. Bu evrakın elde edilmesi ile bakım parasına hak kazanılır. Alınan raporun gerisinden hane halkında yaşayan şahıs başına düşen aylık gelir hesaplaması yapılır. Yapılan hesaplama sonucu taban fiyatın 2/3 ünden az ise gerekli olan kaide sağlanmış olur. Müracaatın akabinde ikametgâh yeri ziyaret edilir. Heyetin yapmış olduğu kıymetlendirme sonucu ilgili kuruluş tarafınca onaylanır. Müracaat sonucu olumsuz olarak gerçekleşirse bir ay içinde alakalı şahıslara sonuç bildirilir.

Evde Bakım Başvurusu Kaç Günde Belli Sonuç Olur? 2022

Müracaat için evrakların eksiksiz olarak Vilayet Müdürlüklerine teslim edilmesi, Bakım Hizmetleri Kıymetlendirme Heyeti tarafından haneye yapılan araştırma ve vilayet müdürün onayı ile sürecin tamamlanması kararı 30 gün içinde ilgili şahıslara bildirilir.

Evde Bakım Maaşı Alanlar Kredi Çekebilir Mi? 2022

Meskende bakım parası alan vatandaşlar kredi çekebilmek için bankalara müracaat yapabilir. İlgili bankadan kredi çekebilmek için, banka gelir evrakı isteyebilir. Ayrıyeten kredi notu da değerlidir. Bunları dikkate alarak müracaatta bulunabilir. Konutta bakım parası alan vatandaşların geliri bulunsa bile kredi çekebilir.

Evde Bakım Maaşı İçin Nereye Başvurulur? 2022

Meskende yardıma muhtaç bireylerin mevcut olması niteliğinde, konutta bakım maaşı alabilmek için alakalı kuruma müracaat yapmak gerekir. Müracaat yapılacak kurum ise Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’na ilişik Müdürlüklerdir.

Evde  Bakım Maaşı Alana Bayram İkramiyesi Var Mı?

Meskende bakım parası ile alakalı mevzularda ön plana çıkan hususlardan biri de, bakım parası alan bireylere bayram ikramiyesi ödenir mi? Sorusu. Şu ana kadar bakım maaşı alan vatandaşların asla biri bayram ikramiyesinden faydalanamadı. Günümüzde ise bu mevzu ile ilgili her hangi bir resmi bilgi mevcut değil.

Evde Bakım Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir? 2022

Konutta bakım parası alan şahısların almış oldukları maaşlar kimi durumlarda kesilebilir. Maaşın kesilmesine niye olan durumlar ise şöyledir;

Engelli tutanağının müddeti bitmeden, yeni raporun teslim edilmemesi, kısaca vaktinde teslim edilmeyen rapor nedeni ile maaş kesilebilir.

Rapordu mevcut olan 1 ağır pürüzlük ibaresinin ortadan kalkması durumu

Hane halkına ilişik gelirin artması, hanede yaşayan kişi sayısı arttığında yahut azaldığında bu durumun yetkililere 1 ay ortasında bildirilmesi gerekir. Aksi durumda maaş kesilebilir.

Evde Bakım Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır? 2022

Konutta bakım parasının alınabilmesi için gerekli olan koşullardan biri de kişi başı gelir durumudur. En değerli kaidelerden kabul edilen gelir durumu âlâ mi hesaplanır? Merak eden vatandaşlar bu bahiste araştırma içerisine girer. 4 kişilik bir ailede meskende bakım maaşının hak edilmesi için son aktüel sayılara nazaran 6.818 TL fiyatta toplam gelirin mevcut olması koşuldur. Bir bireye düşen gelir fiyatı 1,704.64 TL dir. Bu meblağı minimum fiyat belirler. Son aktüel minimum fiyat fiyatı 2.825,90 TL dir. Buna ilaveten minimum geçim indirimi olan 263,31 TL de verilir. Taban fiyattan taban geçim indirimi çıkarıldığında kalan meblağın kişi başına düşen gelir fiyatı 2/3 ün altında olması icap eder. Sonuç olarak kişi başına düşen gelir 1.704,67 TL dir.

Evde Bakım Maaşı İçin Gerekli Evraklar 2022

Meskende bakım parası alabilmek için gerekli koşulların yerine getirilmesi gerekir. Yerine getirilecek kurallardan bir öteki de gerekli olan evraklardır. Bakım maaşına hak kazanmak için şu evrakların hazır olması istenebilir;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuz yayınlayan kimlik kartınızın mevcut olması
  • Tam teşekkülü devlet hastanesinden alınan engelli raporu
  • Bakım muhtaç olan kişi yada bireylerin gelir durumu ve mal beyanını gösterir evrak
  • Gerekli olan evrakların eksiksiz olarak tamamlanarak müracaat sırasında teslim edilmesi kaidedir.

Evde Bakım Maaşı Kimlere Bağlanır? Koşulları Nelerdir? 2022

Meskende bakım dayanağı engelli olan şahıslara yapılmaz, engelli bakımını üstlenen akraba, vasi yâda üçüncü şahıslara yapılır. Hane halkı ortasında şahıs başına düşen yaklaşık aylık olarak gelir fiyatı minimum fiyatın 2/3 ünden azca olmalıdır. Bunun yanı sıra hane halkında bakıma muhtaç şahıs varsa bunun belgelendirmek icap eder.

Evde Bakım Maaşı Nereye Yatar? 2022

Meskende bakım parasına hak kazanan bireylerin maaşları her ayın 15 ile 31 ortasında Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı tarafınca alakalı bireyin hesabına aktarılır.

Evde Bakım Maaşı 2022

Meskende bakım parasını almaya hak kazanan vatandaşlara konutta bakım parası olarak son yeni olan sayılar aylık olarak 1,657 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu meblağ Aile, Çalışma ve Toplumsal Siyasetler Bakanlığı tarafından belirlenir. Her ayın 15 ile 31 içinde bireylere ödenir.

(Visited 48 times, 1 visits today)
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku