Ders karşılığını doldurmayan öğretmene, başkalarının dersleri verilebilir mi?

0

Muhakkak bir kısmın, alanın, branşın ders yükü belirlendikten ve norm takımlar tespit edildikten sonra o alandaki ders yükü alan yahut branş içindeki öğretmenlere istikrarlı olarak dağıtılır. Bir öteki kısımdaki, alandaki, branştaki, alan ve branşları birebir olsa bile o alan ve branşta norm hesabına dahil edilmeyen öğretmen maaş karşılığını doldurmuyor gerekçesiyle kısmın, alanın, branşın ders yükü bu durumdaki öğretmenlere verilemez.

ÖĞRETMELERİN MİNİMUM VE AZAMİ GİREBİLECEĞİ ZARURÎ AYLIK VE EK DERS KARŞILIKLARI MEVZUATTA BELİRLENMİŞTİR

Ulusal Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Fiyatları Hakkında Kanun ile öğretmenlerin çalışma saatleri düzenlenmiş ve kanunun açıklaması olan Ulusal Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ait Karar’ın “Aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 5. hususu ve “Ek ders görevi” başlıklı 6. hususu ve öbür unsurlar ile girilecek dersler belirlenmiştir

BRANŞ ÖĞRETMENLERİ ALANLARINDA DERS VAR İSE 15 SAAT, ATÖLYE VE LABORATUVAR ÖĞRETMENLERİ İSE 20 SAAT AYLIK KARŞILIĞI ALANLARINDA DERSE GİRMEK ZORUNDADIR

Ulusal Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ait Kararın “Aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 5. unsurunda şu karar yer almaktadır:
“(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında misyonlu;
a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,
b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,
c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,
ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,
ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise muhtaçlık halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders vazifesi verilmek suretiyle yerine getirilir.”

Bu kararlarda yönetici ve öğretmenlerin alanlarında alabilecekleri aylık karşılığı ders sayıları ve alanlarında aylık karşılığı ders vazifesi verilemeyen yahut kısmen verilebilenlere, gereksinim halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da aylık karşılığı ders verilebileceği belirtilmiştir.

BRANŞ ÖĞRETMENLERİ ALANLARINDA DERS VAR İSE 6 SAAT, ATÖLYE VE LABORATUVAR ÖĞRETMENLERİ İSE 20 SAAT ZARURÎ EK DERS KARŞILIĞI ALANLARINDA DERSE GİRMEK ZORUNDADIR

Yeniden; Ders ve Ek Ders Saatlerine Ait Kararın “Ek ders görevi” başlıklı 6. hususu şu haldedir:
“(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında vazifeli olup, aylık karşılığı ders vazifesini tamamlayan;
a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,
b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zarurî olmak üzere haftada 15 saate,
c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati mecburî olmak üzere haftada 24 saate,
kadar alanlarında, alanlarında ek ders vazifesi verilemeyen yahut kısmen verilebilenlere, gereksinim halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders vazifesi verilebilir.”

GENEL BİLGİ VE MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ NORM TAKIMI, 30 SAATE NAZARAN BELİRLENMEKTEDİR

Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Takımları, Ulusal Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Takımlarına Ait Yönetmeliğin “Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu” başlıklı 18. unsurundaki;

“Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, genel bilgi ve meslek dersleri toplam ders yükü;
a) 6-31 saate kadar 1,
b) 31-42 saate kadar 2,
c) 42’den fazla olması halinde her 21 saat için 1,
genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm takımı verilir. Bu formdaki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ek olarak 1 genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm takımı daha verilir.” kararları nazaran Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni için 30 saat derse norm verilmektedir.

ATÖLYE VE LABORATUVAR ÖĞRETMENİ NORM TAKIMI, 40 SAATE NAZARAN BELİRLENMEKTEDİR

Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm takımları, Ulusal Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Takımlarına Ait Yönetmeliğin “Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu” başlıklı 19. unsurundaki; “(1) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulan atölye ve laboratuvar dersleri ile işletmelerde meslek eğitimi dersi dahil toplam ders yükü;
a) 15-41’e kadar 1,
b) 41-81’e kadar 2,
c) 81-121’e kadar 3,
ç) 121-161’ekadar 4,
d) 161-201 ‘e kadar 5,
e) Toplam ders yükünün 201’den fazla olması halinde, her 40 saat ders yükü için 1, atölye ve laboratuvar öğretmeni norm takımı verilir. Bu haldeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 20 saat olması halinde, ek olarak 1 atölye ve laboratuvar öğretmeni norm takımı daha verilir.” kararları nazaran Atölye ve laboratuvar öğretmeni için 40 saat derse norm verilmektedir.

ÖĞRETMENLERE ALANLARINDAKİ DERSLER İLE GİREBİLECEĞİ ÖTEKİ ALANLARDAKİ DERSLERİ İSTİKRARLI OLARAK DAĞITILIR

Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ait Kararın ” Takımının bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme” başlıklı 20. unsurunda; “Öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği öteki alanlardaki dersleri istikrarlı olarak dağıtılır ve aylık karşılığı ders ve ek ders vazifesi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9. hususta sayılan fiyatlı öğretmenlere verilemez.” kararları bulunmaktadır.

Ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Haftalık ders programı” başlıklı 12. hususundaki; “(1) Haftalık ders programı, öğretmenler heyetinde görüşülür ve okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere nazaran dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur.” kararları bulunmaktadır.

BİR KISMIN, ALANIN, BRANŞIN DERS YÜKÜ AYLIK KARŞILIĞINI DOLDURMUYOR GEREKÇESİYLE ÖTEKİ ÖĞRETMENLERE VERİLEBİLİR Mİ?

Münasebetiyle;

Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Takımları, Ulusal Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Takımlarına Ait Yönetmeliğin “Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu” başlıklı 18. unsuruna nazaran 30 saate bir öğretmen normu verildiğinden,

Ulusal Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ait Karar’ın “Aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 5. hususu ve “Ek ders görevi” başlıklı 6. hususu mucibince Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeninin 15 saat maaş ve 6 saatte mecburî ek derse girdiğinden

Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm takımları, Ulusal Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Takımlarına Ait Yönetmeliğin “Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu” başlıklı 19. unsuruna nazaran 40 saate bir öğretmen normu verildiğinden,

Ulusal Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ait Karar’ın “Aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 5. hususu ve “Ek ders görevi” başlıklı 6. unsuru yeterince atelye ve laboratuar öğretmeninin 20 saat maaş ve 20 saatte mecburî ek derse girdiğinden,

Belirli bir kısmın, alanın, branşın ders yükü belirlendikten ve norm takımlar tespit edildikten sonra o alandaki ders yükü alan yahut branş içindeki öğretmenlere istikrarlı olarak dağıtılır. Bir öbür kısımdaki, alandaki, branştaki, alan ve branşları tıpkı olsa bile o alan ve branşta norm hesabına dahil edilmeyen öğretmen maaş karşılığını doldurmuyor gerekçesiyle kısmın, alanın, branşın ders yükü bu durumdaki öğretmenlere verilemez.

Genel olarak bu durum hem norm takım yönetmeliğine hem de Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ait Karara karşıtlık teşkil etmektedir.

Örneğin; Atatürk Ortaokulunda bir matematik öğretmeni normunda bulunan ve 30 saat matematik dersine giren öğretmenin dersi, maaş karışlığını dolduramıyor diye bir diğer norm içinde bulunmayan matematik öğretmenine verilemez.

Cumhuriyet Teknik ve Anadolu Meslek Lisesinden bulunan bir elektrik öğretmeni normunda bulunan ve 40 saat elektrik dersine giren öğretmenin dersi, maaş karşılığını dolduramıyor diye bir diğer norm içinde bulunmayan elektrik öğretmenine verilemez.

AYLIK KARŞILIĞI DOLDURAMAYAN ÖĞRETMENLER ALANLARINDA BRANŞLARINDA, ÖĞRETMEN MUHTAÇLIĞI ÖTEKİ OKUL VE KURUMLARDA GÖREVLENDİRİLİR

Aylık karşılığı dolduramayan öğretmenler hakkında; Ders ve Ek Ders Saatlerine Ait Kararın “Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme” başlıklı 20. hususundaki; “(1) Her derece ve çeşitteki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında vazifeli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği öbür alanlardaki dersleri istikrarlı olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde ulusal eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde vilayet ulusal eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Ulusal eğitim müdürleri; aylık ve zarurî ek ders misyonu saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle vazife yerlerinin bulunduğu yahut ikamet ettikleri belediye hudutları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında yahut ilgili öğretmenin girebileceği öteki alanlarda öğretmen gereksinimi bulunan öbür okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

(3) Tıpkı belediye sonları içinde alanlarında yahut ilgili öğretmenin girebileceği başka alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders vazifesi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu hususta sayılanlara verilemez.” kararlarına nazaran aylık ve mecburî ek ders vazifesi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle öncelikle alanlarında yahut ilgili öğretmenin girebileceği başka alanlarda öğretmen gereksinimi öteki okul ve kurumlarda görevlendirme yapılacağı kayıt altına alınmıştır.

Dolayıyla bu öğretmenlerimizin vilayet ulusal eğitime bildirilerek vilayet içerisinde aylık karşılığı girebilecekleri ders varsa değerlendirilmeleri gerekmektedir.

Aylık karşılığı dolduramayan öğretmenler alanlarında, branşlarında öğretmen muhtaçlığı olan öbür okul ve kurumlarda görevlendirilme yapılamıyorsa, isteği halinde alan dışı görevlendirilebilir. Bu süreçlerin hiç birisi gerçekleşmiyorsa görevlendirme yapılmaz.

Öğretmen idari işlerde görevlendirilebilir mi?

Aylık karşılığını dolduramayan öğretmene, resen mesai saatleri dışında alanında ders verilebilir mi?

Aylık karşılığını dolduramayan öğretmene resen alan dışı ders verilebilir mi?

Öğretmen tarafından dersler doldurulmadan fiyatlı öğretmene ders verilemez

 

(Visited 201 times, 1 visits today)
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku