ABD, yarı iletken araştırma ve geliştirmeye 11 milyar dolar yatırıyor

ABD hükümeti, yarı iletkenle ilgili araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için 11 milyar dolarlık değerli bir yatırım planını açıkladı. Bu teşebbüs, Ağustos 2022’de Kongre tarafından geçirilen Çip ve Bilim Maddesi’nin bir kesimi olup, ülkenin yarı iletken inovasyon ve üretim liderliğini teminat altına alma yolunda kıymetli bir adımdır.

Çip ve Bilim Yasası, yarı iletken teşebbüsleri için toplamda 52,7 milyar dolarlık bir tahsisatı olan kapsamlı bir yasadır. Yarı iletken sanayisine yapılan bu büyük yatırım, yerli yarı iletken üretiminin ulusal güvenlik ve ekonomik istikrar için kıymetini vurgulamaktadır. Bu fiyatın 11 milyar doları özel olarak Ar-Ge gayretleri için ayrılmış olup, yarı iletken teknolojisindeki ilerlemeleri desteklemeyi amaçlamaktadır.

Ar-Ge programının merkezinde, 5 milyar dolarlık çığır açan bir teşebbüs olan Ulusal Yarı İletken Teknoloji Merkezi’nin (UYİTM) kurulması bulunmaktadır. Kamu-özel kesim işbirliği olarak faaliyet gösterecek olan UYİTM, ileri yarı iletken teknolojileri üzerine araştırma ve prototipleme faaliyetlerini yönetecek. Bu işbirlikçi uğraş, hükümet, sanayi, akademi ve yatırımcılardan oluşan paydaşları bir ortaya getirerek inovasyon ve bilgi alışverişini teşvik edecek.

ABD, yarı iletken araştırma ve geliştirmeye 11 milyar dolar yatırıyor

Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Ar-Ge’nin ulusal rekabetçiliği ve direnci artırmadaki stratejik ehemmiyetini vurguladı. UYİTM’in çok istikametli yaklaşımı, yükselen yarı iletken şirketlerini desteklemek için bir yatırım fonu oluşturmayı ve teknolojinin ticarileştirilmesini kolaylaştırmayı içeriyor.

ABD hükümetinin yerli yarı iletken üretimini geliştirme stratejisi, Amerikan işlerini korumayı, dışa taşınmayı önlemeyi ve ülkenin üretim kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Yarı iletken üretim programı, çip üretimi için sübvansiyonlar ve tedarik zincirine yatırımlar sağlamayı hedeflemektedir. Bu mükafatlar, fabrikaların inşasına yardımcı olacak ve üretim kapasitesini artıracaktır.

Programın ana amaçları ortasında ABD içinde ileri yarı iletken teknolojisinin üretimini hızlandırmak, dizayndan ticarileştirmeye geçişi kolaylaştırmak ve teknisyenlerden mühendislere kadar uzanan nitelikli bir iş gücü yetiştirmek bulunmaktadır. Bu teşebbüsün kalbinde çip tasarımcılarından emekçi sendikalarına kadar çeşitli iştirakçilerin bir ortaya gelerek ortak bir hedef doğrultusunda çalışması yatmaktadır.

Pandemi sırasında yaşanan tedarik zinciri kesintileri ve bilhassa Tayvan’a olan yabancı bağımlılık konusundaki tasaların akabinde hükümet, Amerika’nın yarı iletken sanayisini güçlendirmek için Çip ve Bilim Yasası ile karşılık verdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir