2022 Gusül boy abdesti nasıl alınır? Boy abdesti alınışı

0

Gusül abdesti nasıl alınır, gusül abdestini kararı nedir ve öbür tüm soruları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan açıklamaları sizlerle paylaştık.

Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma manasını taşır. Din tabirinde gusül: Bütün vücudun yıkanmasıdır, uzunluk abdesti alınmasıdır.

GUSÜL NEDİR?

Gusül; cünüplük, hayız ve nifas üzere hükmî kirlilik hâllerinden kurtulmak için yapılması gereken dinî paklık demektir. Kur’an-ı Kerim’de, “Eğer cünüp iseniz, yeterlice temizlenin (yıkanın)” (Nisâ, 4/43; Mâide, 5/6) buyurulmaktadır. Hz. Peygamberin (s.a.s.)sünnetinde de, ihtilam olma (rüyalanma) yahut cinsel bağlantı sonucu cünüplük hâlinde yahut hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28; Müslim, Hayız, 87, 88; Ebû Dâvûd, Taharet, 127).

FARZ OLAN GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün bedeni hiç kuru yer bırakmayacak halde yıkamak suretiyle yapılır.

GUSÜL ABDESTİ FARZ MI SÜNNET Mİ?

Burada sayılan süreçler Hanefîlere nazaran guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından öbür bir de sünnetleri vardır.

SÜNNETE UYGUN GUSÜL NASIL ALINIR?

Sünnetleri de yerine getirilerek gusül şöyle yapılır:

Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker. Ellerini yıkar, bedeninde bir necaset/maddî kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar. Sonra sağ eli ile üç kez ağzına su vererek uygunca çalkalar, daha sonra üç sefer burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti üzere abdestini tamamlar. Sonra da bedeninin her tarafını yeterlice yıkar. Guslettiği yerde su birikiyorsa, son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar.

GUSÜL NASIL ALINIR? (VİDEO)

GUSÜL ABDESTİ İLE İLGİLİ HADİSLER

(1) Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)‘i işittim şöyle buyuruyordu:
“Ameller lakin niyetlere nazarandır…”
Buhari 143, Müslim 1907/100, Ebu Davud 2201, Nesei 75, Albânî İrva 1/59
Gusül Abdesti Almanın Formu(2) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cünüplükten yıkanmaya şöyle başlardı.

−Önce ellerini yıkardı.
−Sonra sağ eliyle suyu sol eline boşaltır ve fercini (avret yerini) yıkardı.

−Sonra namaz abdesti üzere abdest alırdı.
−Sonra suyu alır ve parmaklarını saç köklerine sokar, külliyen suyun ulaştığına kani oluncaya kadar başını yıkardı.
−Sonra suyu elleriyle alır ve başının üzerine üç sefer çokça dökerdi.
−Sonra bedeninin kalan yerleri üzerine su akıtırdı.
−Bundan sonra da ayaklarını yıkardı.”
Buhari 370, Müslim 316/35, Ebu Davud 242, Nesei 421, Abdurrezzak 999, Humeydi 163, Darimi 1/191, İbni Huzeyme 242, İbni Hibban 1196, Malik 1/44, Ahmed 6/52
(3) Meymune (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gusül abdesti aldı.
−Fercini (avret yerini) yıkadı.
−Sonra elini yere yahut duvara sürtüp ovaladı.
−Sonra namaz abdesti üzere abdest aldı.
−Sonra başına ve bedeninin tamamına suyu akıttı.
−Sonra oradan kenara çekilerek ayaklarını yıkadı.
−Kurulanması için kendisine bez modülü verdim. O bunu almaktan imtina etti. Eliyle şöyle ret işareti yaptı.”
İbnu’l-Carud 100, Buhari 376, Müslim 317/37, 38, Ebu Avane 1/290, Ebu Davud 245, Nesei 1/137, 200, Tirmizi 103, İbni Huzeyme 1/120, İbni Hibban 1190
(4) Cübeyr bin Mutim (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)‘in yanında yıkanma konusunda münakaşa ettiler.
Cemaatten biri:

−Bana gelince ben başımı şöyle şöyle yıkarım dedi.
Bunu üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
−’Bana gelince, ben başımın üzerinden üç avuç su akıtırım’ buyurdu.”
Müslim 327/54
(5) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gusül abdesti aldığı vakit başının üzerine üç sefer su boşaltırdı.
Haşim oğullarından bir kimse ona:

−Ama benim saçım çoktur, dedi.
Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma):
− Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)‘in saçı senin saçından daha çoktu, hem de daha hoştu dedi.”
Ebu Yağla 2227, Buhari 373, Tayalisi 226, Ahmed 3/298, 370
(6) Sefine (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir sa’ su ile yıkanır ve bir müdd su ile de abdest alırdı.”
Müslim 326/52, Tirmizi 56, İbni Mace 267, Ahmed 5/22
Sa’: Dört buçuk ile beş buçuk litre hacimli bir ölçektir.
Müdd: Yarım litre yahut biraz daha fazla hacimli bir ölçektir.

Gusul Abdestinden Sonra Abdesti Yenilemezdi

Âişe (r.anhâ) demiştir ;
“Rasulullah (s.a.v.) gusleder, 2 rekat (sunneti)‘i ve sabah namazını(n farzını) kılardı. O’nun guslettikten sonra abdesti yenilediğini hatırlamıyorum.”
(Ebu Davud, Taharat, 79, 98 (245); Nesai, Taharat, 159, 160; İbn Mace, Taharat, 96; Ahmed b. Hanbel, Musned, VI, 68, 192, 253,258)
Beyhude ibadetlere düşkün olmasına karşın Peygamber (s.a.v.)’in uzunluk abdestinden sonra abdest almayı terketmeye devam etmesi son derece manidardır.
Tirmizî (Tirmizi, Tahâret 79), bu kararın Sahâbe ve Tâbiînden pek çok zâtın ortak görüşü olduğunu bildirir. Hadislerin birçoklarında gusle başlarken Rasulullah (s.a.v.)’ın abdest aldığı belirtilmiştir. Bu sebeble gusulden evvel abdest almak, herkesçe bilinen sünnetlerden biridir. Ancak, rivayetlerde gusülden sonra da abdest aldığına dâir açıklık gelmemiştir.

Tersine Âişe (r.anha)’den, az evvel kaynaklarını verdiğimiz, “Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm) gusulden sonra abdest almazdı.” dediği rivayet edilmiştir. Öyleyse, gusul esnasında abdesti bozacak bir hal olmadıkça bu birinci abdest geçerli olmakta, onunla namaz kılınabilmektedir.
Bu hadis-i şeriften anlaşıldığına nazaran, ister cunublukten ötürü, isterse öbür bir nedenle yıkandıktan sonra namaz kılmak yahut öteki bir ibadet yapmak için tekrar abdest almaya gerek yoktur. (Kutub-i Sitte Çeviri ve Şerhi, Akçağ, 10/541; Sunen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/ 449-50)
Abdullah İbn Ömer (r.anhuma)’dan rivayet edildiğine nazaran,
Rasûlullah’a gusul abdesti aldıktan sonra abdest almakla alakalı bir soru sorulunca O;
Hangi abdest gusulden daha uygun olabilir? buyurmuştur.
(Hâkim, Mustedrak, Taharet, hadis no: 103 (548)

(Visited 22 times, 1 visits today)
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku